Kúpacia kaďa

história a pokyny pre použitie

Cenník kúpacej kade

1.Príprava kade 50,00€
2. Vrece drevených brikiet (cca 25 kg) 8,00€

História kúpacích kadí (kúpacích sudov)

Kúpacie kade boli pôžitkom pre telo a dušu už stáročia. Kúpanie v teplej vode bolo potrebou na udržanie telesnej teploty ale aj na uvoľnenie, odpočinok a na zmiernenie bolesti. Môžeme spomenúť Vikingov ktorí sa kúpali v takzvaných laugarových sudoch, rímske kúpele, japonské sento ale aj teplé kúpacie pramene. Srdce pracuje ľahšie a prívo d kyslíka do svalov sa zvýši. Pocit pokoja, uvoľnenia a harmónie sú tri hlavne faktory ktoré sú hlavným cieľom kúpania. Na spríjemnenie a zábavu Vám ponúkame ako doplnkovú službu kúpanie v relaxačnej kadi.
 
 

Pokyny pre použitie kúpacej kade.

1. Pred kúpaním v kadi (naplnenej vodou) je potrebné zakúriť v peci a vyhriať vodu. Na zakúrenie v peci nepoužívajte gélové ani tekuté podpaľače (možnosť vytečenia tekutého zapaľovača do kade) . Po začatí horenia drevených brikiet, treba brikety posunúť čo naj ďalej pod komín, tak aby sa komín rozohrial a dym vychádzal cez komín a nie cez otvor slúžiaci na nakladanie paliva. Po rozhorení je možné priložiť viac brikiet, ktoré môžu byť uložené v časti pre nakladanie paliva. Krytom na nakladacom otvore regulujeme i ntenzitu kúrenia. Pri otvorenom kryte sa nasáva viac vzduchu a palivo rýchlejšie horí. Na udržanie teploty stačí minimálne množstvo paliva a takmer úplne zakrytý otvor. Vyhriatie vody v kadi závisí od počiatočnej teploty vody a ovzdušia. Voda sa vyhreje približne na teplotu 37°C cca za 6 - 10 hodiny. Na kúpanie v kadi sa odporúča voda teploty 38°C až 40°C. Vyššiu teplotu vody používajte len ak vám to umožňuje váš zdravotný s tav. Doba pobytu vo vode je doporučená do 30 minút. V prípade že dôjde k prehriatiu vody, vodu v kadi ochlaďte doliatím studenej vody.

V žiadnom prípade sa nesmie vlievať voda do vykurovacej pece!

Pri zakurovaní a prikladaní dreva dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu!

2. Pri kúpaní v teplej vode dochádza k väčšiemu uvoľňovaniu ľudského potu a mastnôt, čo výrazne znečisťuje vodu . Osoby, vstupujúce do kade, musia dodržiavať zvýšenú hygienu, a v každom prípade sa pred kúpaním osprchovať s použit ím mydla. Po kúpaní, kaďu zakryte dreveným krytom.

Upozornenia!

- Dbajte na zvýšenú opatrnosť v blízkosti pece a najmä komínu. Hrozí popálenie!
- Dbajte aby pri kúpaní nevnikla voda do pece cez nakladací otvor.
- Dbajte zvýšenej opatrnosti v prípade použitia skleneného riadu v kadi, a na to aby nedošlo k rozbitiu a prípadnému úrazu na črepinách zo skla.
- Umiestnenie kúpacej kadi je dočasné, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vystupovaní a schádzaní na strechu garáže.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť na streche garáže, ktorá nie je opatrená bezpečnostnými zábranami.
- Dbajte na to, aby na strechu garáže nevstupovali deti bez dozoru.
- Prehlasujem že som bol poučený najmä o bezpečnostných opatreniach a že vstup na strechu garáže a použitie kúpacej kadi vykonávame len na vlastnú zodpovednosť.