Okolie chaty

Kultúrne pamiatky
Okolie Sklených Teplíc je bohaté na vzácne kultúrno-historické pamiatky. Jedná sa predovšetkým o Banskú Štiavnicu, ktorú UNESCO zapísalo do listiny svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Antol so vzácnym barokovo-klasicistickým kaštieľom, Kremnicu a Bojnickým zámkom v ktorých sa nachádza množstvo národných kultúrnych pamiatok  
 

Pustý hrad, hrad nad Sklenými Teplicami

Zvyšky Pustého hradu nazývaného aj Teplica alebo Červený hrad sa nachádzajú západne od obce Sklené Teplice na kóte 629m. Na hrad sa dostanete zo Sklených Teplíc priamo po žltej značke. Zo žel. stanice Žiar nad Hronom po červenej značke cez zaniknutú obec Horné Opatovce a sedlo Kečka do Sklených Teplíc, odtiaľ po žltej značke na hrad. Druhá možnosť je navštíviť 2 hrady, Teplicu a Žakýl - Od SAD koliba Javorina (v doline) po žltej značke na hrad Teplica, odtiaľ do obce Sklené Teplice, tu na zelenú značku cez Vydričnú dolinu po križovatku s modrou značkou a po nej na hrad Žakýl. Mapa: VKÚ Harmanec č.138 - Štiavnické vrchy

 
 

Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton

Svätý Anton sa nachádza cca 18 km od chaty smerom na Banskú Štiavnicu, Krupinu. Múzeum Antol sa od roku 1995 volá Múzeum vo Sv. Antone podľa pôvodného názvu obce Svätý Anton. Od roku 1949 sídli v kaštieli múzeum, ktoré prešlo počas svojej existencie niekoľkými reorganizáciami. Ako prvé bolo Lesnícke a poľovnícke múzeum, potom Lesnícke a drevárske múzeum, potom Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum a napokon Múzeum Antol. V súčasnosti je v kaštieli umiestnené Múzeum vo Svätom Antone s umelecko-historickou a poľovníckou expozíciou. Nachádza sa tu mnoho vzácnych skvostov nábytkového umenia. Pracovníci múzea spravujú vzácne umeleckohistorické i poľovnícke exponáty - zabezpečujú ich zber, konzervovanie, reštaurovanie, dokumentáciu i prezentáciu. Študujú a prezentujú históriu rodov Koháry a Coburg, ako i históriu a súčasnosť slovenského poľovníctva. Spolupracujú so všetkými ustanovizňami, ktoré pracujú v oblasti poľovníctva na Slovensku. Realizujú prednášky a besedy pre školy všetkých stupňov v oblasti poľovníctva, ochrany prírody a múzejníctva. Organizujú odborné semináre vrátane zahraničných.

Otváracie hodiny: máj - september: utorok - nedeľa 8:30 - 16:00, október - apríl: utorok - nedeľa 8:00 - 15:00
Kontakt: tel.: +421 859 6913932, fax: +421 859 6913913  
 

Sitno, Sitniansky hrad

Nachádza sa na východnej strane vrchu Sitno, 850 m.n.m. Zaniknutý hrad postavený v druhej polovici 13. storočia. V 16. storočí prebudovaný. V roku 1703 zničený kurickými vojskami. Prístup :Z Iliju: Po zelenej turisickej značke (5504) popod Sitience k hradu. Z Počúvadlianskeho jazera: Zelenou značkou (5523) cez Petrov vrch na vrchol Sitna. Potom po modrej značke (2665) najprv na juh a potom na východ k hradu.

 
 

Banská Štiavnica

Okresné mesto Banská Štiavnica sa nachádza cca 11 km od chaty smerom na obec Podhorie.V meste sa mimo kultúrnych pamiatok nachádza množstvo reštaurácií, kaviarní, hostincov, predajní pamiatkových predmetov, obchodov, kino.


Skanzen banské múzeum v prírode

Ponúka návštevníkom jedinečnú možnosť fárať do podzemia a pre­hliadku povrchových expozícií: banské historické objekty a uhoľné baníctvo.

Otváracie hodiny:

máj - december:streda - nedeľa 9.00 - 17.00

Vstupy pre minimálne 5 osôb o 9:00, 12:00, 15:00


Kammerhof - baníctvo na slovensku

Expozícia baníctva, banskej vedy, techniky, školstva a knižnej kultúry.

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok 8.00 - 15.00

Kontakt: technika@muzeumbs.sk, hramesa@muzeumbs.sk, 045/694 94 18, 692 05 35


Berggericht - mineralogická expozícia

Expozícia baníctva, banskej vedy, techniky, školstva a knižnej kultúry. Najvzácnejšie nerasty zo stredoslovenských ložísk a minerálov z celého sveta. Súčasťou prehliadky je aj štôlňa zo 16. stor.

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok 8.00 - 15.00

Kontakt: Námestie sv. Trojice 6, Banská Štiavnica, 045/6920536


Nový Zámok - Slovensko v období tureckej expanzie

Okrem zaujímavých exponátov dobovej výzbroje, mincí a umeleckých predmetov sa z veže Nového zámku ponúka jedinečný výhľad na okolie.

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok 8.00 - 15.00

Kontakt:E-mail: etnolog@muzeumbs.sk, 045/691 15 43, 692 05 35


Starý zámok – historické expozície

Archeológia, baroková plastika, banskoštiavnické fajkárstvo, kováčske remeslo,. Starý zámok je sám osebe expozíciou vývoja architektúry.

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok 8.00 - 15.00

Kontakt:Starozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica, 045/694 94 72, E-mail: sbm@muzeumbs.sk, infobs@muzeumbs.sk


Galéria Jozefa Kollára

Stále expozície Staré umenie 13. -19. storočie

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok 8.00 - 15.00

Kontakt:Nám. sv Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica, Tel.: +421 45 691 34 31, +421 45 692 05 35, E-mail: galeria@muzeumbs.sk, infobs@muzeumbs.sk

 
 

Kremnica

Zachovalá stredoveká architektúra a ďalšie pamiatky sú svedectvom niekdajšej slávy Kremnica, patriacej v tom čase k najvýznamnejším a najbohatším mestám v strednej Európe. Historické jadro mesta, tvoriace opevnené námestie a mestský hrad, bolo v roku 1950 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Hranice rezervácie boli v roku 1990 rozšírené aj o časť ulíc Dolná, Kutnohorská , Kollárova a Nám. SNP. Historické jadro si zachovalo svoje unikátne urbanistické riešeni Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Hranice rezervácie boli v roku 1990 rozšírené aj o časť ulíc Dolná, Kutnohorská , Kollárova a Nám. SNP. Historické jadro si zachovalo svoje unikátne urbanistické riešenie.


Stred Európy

Blízko Kremnických baní sa nachádza geografický stred Európy so symbolickým pamätníkom. K objektu sa dostanete smerom na Hliník nad Hronom – Žiar nad Hronom – Kremnica – Kremnické bane (cca 36 km od chaty). Blízko Kremnických baní stačí pri informačnej tabuli odbočiť . Až k pamätníku sa dá dostať autom. Nachádza sa približne 1km od spomínanej hlavnej cesty.

 
 

Bojnice

Sú vzdialené od chaty cca 56 km smerom Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom - Handlová - Prievidza - Bojnice. Bojnický zámok je národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň sídlom múzea. Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov. Stojí na travertínovej kope nad mestom. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského opátstva. V tomto latinsky písanom dokumente potvrdzuje kráľ Koloman majetky benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na území Hornej Nitry.V roku 1950, kedy v bojnickom zámku bolo zriadené Krajské nitrianske múzeum. Dnešné múzeum je súčasťou Slovenského národného múzea. V roku 1970 bol zámok vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.


Otváracie hodiny: máj - september: utorok - nedeľa 9:00 - 17:00, október - apríl: utorok - nedeľa 10:00 - 15:00
Kontakt: Bojnický zámok ul.Zámok a okolie č.1, 972 01 Bojnice, Tel.: +421 46 543 05 35, +421 46 543 06 24