Sklené Teplice

Kúpele

Medzi základné služby patrí: kúpanie v termálnych bazénoch, využitie služieb strediska Kaviareň, a služieb strediska Cukráreň, možnosť prenajatia autobusu a masáže. Návštevníkom sú ďalej poskytované procedúry ako sú, podvodná masáž, vírivky, škótske streky, vírivá kaskáda, masáže – celotelová, čiastočná, reflexná, individuálny liečebný telocvik, skupinový liečebný telocvik, hydrokineziterapia, bicyklový ergomer, trakcie, dynamické a interferenčné prúdy, diatermia, ultrazvuk, solux, horské slnko, magnetoterapia, sonoforéza, hydrogalvan, parafín, plynové injekcie, akupunktúra, manipulácia a mobilizácia chrbtice, parafango, základné lekárske vyšetrenie, kontrolné lekárske vyšetrenie, EKG + popis, vaňový kúpeľ + suchý zábal, perličkový kúpeľ + kúpeľ bazénový a parný a banský kúpeľ. Ďalej je tu možné liečiť choroby pohybového ústrojenstva, rôzne poškodenia kĺbov horných alebo dolných končatín, či poškodenia kĺbov chrbtice, spôsobené zápalom, úrazom alebo predčasným nadmerným opotrebovaním kĺbu, či nervové choroby. Rôzne poškodenia na horných alebo dolných končatinách, spôsobené zápalom, poranením toxickým pôsobením látok z vonkajšieho prostredia napr. olovo, arzén, organické rozpúšťadlá alebo látok vznikajúcich v organizme napr. pri cukrovke, poškodení pečene alebo obličiek. Poruchy nervových koreňov a spletí, kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inam, mononeuropatia hornej končatiny, akútna polyomelitída, a rôzne iné. V prípade záujmu o kúpeľ v niektorom z našich kúpeľných domov, poskytujeme kúpeľné služby pre individuálnych návštevníkov ako i pre skupinové návštevy. V prípade záujmu je však potrebné sa vopred ohlásiť!

 
 

Parenica

Raritou kúpeľov je jaskynný parný kúpeľ, ľudovo nazývaný „Parenica“. Je to miestna špecialita, kde pacienti sedia namiesto vo zvyčajnej vani – v malej jaskyni kam teplé premene s teplotou od 37 °C do 52,3 °C ústia priamo do bazénu. Minerálnou vodou presýtený vzduch blahodárne pôsobí na dýchacie cesty. Banský kúpeľ sa využíva na skupinové cvičenie vo vode. Základným princípom kúpeľnej liečby je pobyt v teplej vode, na ktorý nadväzujú iné procedúry, hlavne klasické a reflexné masáže, v bazéne, ale aj v telocvični. Liečbu dopĺňa elektro alebo magnetoterapia, parafango plus diétny režim. Po výnimočnom kúpeli v chýrnej „Parenici“ a blahodárnej masáži veľmi dobre padne aj príjemné posedenie pri hudbe v kaviarni, prípadne dobré pivo v niektorom z občerstvení.
  • od 37 °C
  • do 52 °C

Termálne bazény

Mimo vyššie popísaných služieb poskytovaných Liečebnými kúpeľmi nájdete v obci a jej blízkom okolí aj ďalšie možnosti kúpania a to nie len v letných mesiacoch. Priamo v obci sa nachádzajú termálne bazény s plážou a občerstvením. Kúpalisko je vybavené jedným plaveckým bazénom, jedným detským bazénom a jedným sedacím bazénom s teplou vodou cca 38°C až 42°C.
  • od 38 °C
  • až 42 °C

Kúpeľno – liečebný dom ZSNP

Kúpeľno – liečebný dom ZSNP v Sklených Tepliciach sa nachádza nad kúpeľným parkom (objekt č. 15), odkiaľ je pekný pohľad na Sklenoteplickú dolinu, ktorú po pravej strane lemujú Kapitulské bralá. Komplexná liečba je založená na súhrnnom účinku- termálnej sírnato-vápenato-horečnatej vody s teplotou od 35°C - 40°C, vodoliečebných procedúr,fyziatrický ch procedúr , liečebnej rehabilitácie, liečebnej výživy. Liečba je individuálna, účelne zladená. Je aplikovaná a sledovaná odborným lekárom, vhodná tiež na rekondíciu a na doliečovanie športových zranení. Zdravotnícke služby, s.r.o. pri ZSNP v Žiari nad Hronom, ktorých súčasťou je aj Kúpeľno – liečebný dom ZSNP v Sklených Tepliciach so svojimi odbornými ambulanciami zabezpečujú potrebné doplňujúce vyšetrenia, prípadne liečebné postupy pri diagnostických, eventuálne terapeutických zákrokoch. Ďalej je v ponuke liečebného domu vodoliečba, ktorá využíva - bazén s teplotou vody 35 °C vhodný na rehabilitácie a plávanie/zabezpečený recirkulačnou filtračnou stanicou, v ktorej sú inštalované podvodné trysky s osvetleníma masážnym chrličom/ , celkový vírivý kúpeľ , perličkové a vaňové kúpele , škótske streky , podvodné masáže , vírivky pre horné a dolné končatiny, klasickú masáž a saunu. Elektroliečba využíva - Phyaction 787 , Phyaction ultrazvuk , Sonopulz , Endomed DD ,Magnetotherapia , Hydrogalvan , Inhalácie a Solux . Ďalej je v ponuke aplikácia parafínových zábalov, liečebná telesná výchova a Fitnes.
  • od 35 °C
  • do 40 °C

Počúvadlianske jazero

Možnosť kúpania v jazere. Nachádza sa cca 22 km od chaty smerom na Banskú Štiavnicu, Štiavnické Bane. Je tu možnosť lovenia rýb, kúpania, vodné bicyklovanie a člnkovanie. Stredisko je vybavené plážou s množstvom stánkov. Jazero patrí medzi najnavštevovanejšie lokality v ob­lasti Banskej Štiavnice. Rozprestiera sa tu jazero s rozlohou 12 ha, ktoré je obľúbeným letným ale aj zimným rekreačným strediskom chatárov turistov, detských táborov a miestom kultúrnych podujatí. Zároveň je východiskom na najvyšší kopec Štiavnických vrchoch - Sitno ( 1009 m.n.m.), ktorý je bohatý na svoju rastlinnú a živočíšnu ríšu. V banskoštiavnickej oblasti bol vybudovaný od začiatku 16. stor.do polovice 19. stor. unikátny vodohospodársky systém umelýchvodných nádrží. Systém pozostával zo 60 umelých vodných nádrží - tajchov s celkovým objemom 7 miliónov m3, ktoré boli navzájom pospájané zbernými (72 km), náhonovými (57 km) a spojovacími jarkami. Vzhľadom na nedostatok prírodných vodných zdrojov v oblasti sa snehová a dažďová voda zachytávala v zberných jarkoch a kumulovala sa vo vodných nádržiach. Z nich sa voda náhonovými jarkami rozvádzala k banským zariadeniam. S vybudovaním tohoto systému sa spájajú mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell, ale predovšetkým významný vedec Samuel Mikovíni.Do súčasnosti sa zachovalo 23 vodných nádrží. Počúvadelské jazero patrí medzi tie najväčšie a to znamená aj najstudenšie. najväčšia hĺbka je 11 m. Jazero je umelo vytvorené priehradou, ktorá patrí medzi jedny z najstrmších na Slovensku. Štiavnické vrchy sú chránenou krajinou oblasťou, vytvorené sopečnou činnosťou. Tento kraj sa stal miestom nálezísk drahých kovov s mestom Banská Štiavnica.

Richňavské jazerá

Banícka história spojená so Štiavnickými Baňami, ktorých súčasť je aj banícka osada Horná Roveň, najväčšie zoskupenie vodných nádrží - tajchov ako napríklad Evičkina vodná nádrž, Windšachtovný tajch, Bakomi, Veľká a Malá Richňavská vodná nádrž.Prístup zo Štiavnických Baní, časť Horná Roveň, približne 500 m od miestnej autobusovej zastávkyV okolí Banskej Štiavnice sa nachádza tajch Klingerit, kde v letných mesacoch je príjemné kúpanie. Pri jazere sa nachádza aj jeden bufet s občerstvením.